eShopkey

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Διαχείρισης Περιεχομένου

Γενικά

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα eShopkey προσφέρεται για την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείρισης περιεχομένου, οι οποίες διαθέτουν όλες τις δυνατές λειτουργίες τόσο για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (B2C) όσο και συστημάτων παραγγελιοληψίας (B2B). Οι υποδομές που αναπτύσσονται μέσω του eShopkey καλύπτουν τις πλέον απαιτητικές λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.

Το eShopkey διαθέτει πλήρεις δυνατότητες για ηλεκτρονικές αγορές και παρουσίαση περιεχομένου. Επιπρόσθετα, όμως, υποστηρίζει συμπληρωματικές λειτουργίες ώστε να προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διάθεσης, προώθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί βάσει των πλέον αναβαθμισμένων τεχνολογιών (.NET framework) και λειτουργεί μέσω προηγμένης αρχιτεκτονικής ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η απόδοση, η ευστάθεια και η ασφάλεια των εφαρμογών.

eShopkey-1

Βάσει του eShopkey έχουν υλοποιηθεί ορισμένα από τα πλέον σημαντικά e-shops με ιδιαίτερα αναβαθμισμένες λειτουργίες αλλά και επιτυχή διαχείριση υψηλού φορτίου κίνησης και όγκου δεδομένων. Για τις εφαρμογές που υλοποιούνται βάσει του eShopkey προσφέρεται ολοκληρωμένη και διαρκής υποστήριξη τόσο κατά τη φάση της ανάπτυξης, με ευελιξία προσαρμογών σε ειδικές απαιτήσεις, όσο και κατά την παραγωγική λειτουργία.

Τα μοντέλα διάθεσης του eShopkey είναι ευέλικτα και είναι δυνατή είτε η προσφορά άδειας χρήσης λογισμικού (software license) είτε η παροχή μέσω ASP (Application Service Provision).

Λειτουργικότητα

 • Κύρια Λειτουργικότητα
 • Ομαδοποιήσεις Προϊόντων
 • Φίλτρα
 • Διαχείριση Σελίδων Περιεχομένου (Static Pages Management)
 • Διαχείριση Άρθρων (Articles Management)
 • Διαχείριση Αρχείων (Files Management)
 • Διαχείριση Banners (Banner Management)
 • Σύστημα Μονάδων (Loyalty Marketing)
 • Κουπόνια (eCoupons)
 • Δωροεπιταγές (Gift Cards)
 • Κατάτμηση Πελατών (Customer Segmentation)
 • Ανάλυση Καλαθιών & Wishlist (Basket & Wish Lists Review)
 • Πρόσκληση σε Φίλο (Viral Marketing)
 • Διαχείριση Συνεργασιών (Affiliate Management)
 • Λίστες Αλληλογραφίας (Mailing Lists)
 • Διαχείριση Διαφημιστικών Ενεργειών (Campaign Management)
 • Λίστες Ενημέρωσης (Wait List)
 • Χώροι Συζήτησης (Forum)
 • Κριτική Προϊόντων (Products Review)
 • Δημοσκοπήσεις (Polls)
 • Ερωτηματολόγια (Quizzes)
 • Πακέτα Προσφορών (Products Bundling)
 • Ειδική Διαχείριση Όρων Αναζήτησης
 • Βελτιστοποίηση Κατηγοριοποίησης (Tag Clouds)
 • Βελτιστοποίηση Παρουσίας σε Σελίδες Μηχανών Αναζήτησης
 • Διαχείριση Μεταδεδομένων (Metadata Management)
 • Μετονομασία URLs (URL rewriting)
 • Διάφορες Τεχνικές
 • Ενσωμάτωση Κώδικα Google
 • Πολυγλωσσικότητα – Πολλαπλά νομίσματα
 • Πολλαπλοί Διαχειριστές (RBAC)
 • Διασύνδεση με Εξωτερικά Συστήματα
 • Τροφοδότηση μέσω RSS/XML feed
 • Πολιτικές Τιμολόγησης

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Σύστημα
 • Το eShopkey διαθέτει πλήρεις δυνατότητες και υποστηρίζει συμπληρωματικές λειτουργίες ώστε να προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διάθεσης, προώθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας. Δεν περιορίζεται στην παρουσίαση προϊόντων και στη διεκπεραίωση παραγγελιών. Προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση, μέσω του ίδιου περιβάλλοντος για το σύνολο των ενεργειών που σχετίζονται με την εμπορική λειτουργία.

 • Ευελιξία
 • Η πλατφόρμα eShopkey είναι πλήρως δομημένη. Εκτός της βασικής λειτουργικότητας, η οποία είναι απαραίτητη για κάθε απλή εφαρμογή, είναι διαθέσιμα δεκάδες modules, τα οποία αναβαθμίζουν τις δυνατότητες του e-shop. Οι προσθήκες μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η ορθή λειτουργία. Το όλο σύστημα είναι παραμετροποιήσιμο ώστε να προσαρμόζεται σε όποια ειδική απαίτηση υπάρχει.

 • Αξιοπιστία & Ασφάλεια
 • Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί βάσει των πλέον αναβαθμισμένων τεχνολογιών και λειτουργεί μέσω προηγμένης αρχιτεκτονικής ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η απόδοση, η ευστάθεια και η ασφάλεια των εφαρμογών. Η πολυετής και δοκιμασμένη λειτουργία του συστήματος συνιστά εγγύηση για την αξιοπιστία του.

 • Φιλικότητα
 • Η διαχείριση ενός e-shop δεν πρέπει να απαιτεί την ύπαρξη ειδικών γνώσεων. Το eShopkey διαθέτει πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης το οποίο έχει σχεδιασθεί ώστε να είναι φιλικό προς το χρήστη. Είναι προσβάσιμο μέσω web, από οποιοδήποτε σημείο και δεν απαιτεί εγκατάσταση λογισμικού. Για τις κύριες ενέργειες αποστέλλονται, αυτοματοποιημένα, μηνύματα e-mail και υποστηρίζεται ιστορικότητα για διόρθωση σφαλμάτων.

 • SEO & marketing
 • Ένα σύγχρονο e-shop δεν πρέπει να περιορίζεται σε βασικές λειτουργίες αλλά να υποστηρίζεται από καινοτόμα εργαλεία marketing ώστε να προσφέρονται συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το eShopkey διαθέτει δυνατότητες για διαχείριση διαφημιστικών ενεργειών, στρατηγικών loyalty και affiliate marketing και ανάλυσης συμπεριφοράς πελατών. Επίσης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μηχανές αναζήτησης προσφέροντας πολλαπλά εργαλεία για SEO.

  Εφαρμογές

  Ενδεικτική λίστα

  e-shops

  Πλεονεκτήματα

  Προσφέρει στους πελάτες του e-shop τη δυνατότητα να:

  • Κάνουν τις παραγγελίες τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή
  • Διαμορφώνουν σύνθετα προϊόντα ή να συνδυάζουν συμπληρωματικά προϊόντα σε ενιαίες παραγγελίες
  • Αναζητούν με έξυπνο και εύκολο τρόπο μεγάλους καταλόγους
  • Λαμβάνουν εκπτώσεις ή άλλα πλεονεκτήματα όταν επαναλαμβάνουν τις αγορές τους από το e-shop
  • Διαμορφώνουν και εξατομικεύουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το e-shop σύμφωνα με τις δικές τους προτιμήσεις.

  Η επιχείρηση κατανοεί τις ανάγκες των πελατών της προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να:

  • Βαθμολογούν και να γράφουν κριτικές για τα προϊόντα
  • Εγγράφονται σε θεματικές λίστες αλληλογραφίας ώστε να η επικοινωνία μαζί τους να γίνεται στοχευμένα και βάσει των ενδιαφερόντων τους
  • Απαντούν σε ερωτηματολόγια ή δημοσκοπήσεις που θα γίνονται στο e-shop
  • Συμμετέχουν σε χώρους συζήτησης (forum).

  Η παρακολούθηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των πελατών είναι διαθέσιμη από:

  • Τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας στο e-shop
  • Την επισκόπηση / ανάλυση των παραγγελιών τους σε ατομική βάση
  • Τη στατιστική ανάλυση των παραγγελιών βάσει χρονικής περιόδου, όγκου, ειδών, φύλου, γεωγραφικής περιοχής, κ.λπ..

  Τα λειτουργικά κόστη διαχείρισης του e-shop ελαττώνονται με:

  • Την πλήρη και αμφίδρομη διασύνδεσή του με οποιοδήποτε εξωτερικό σύστημα (ERP, CRM, εμπορικής διαχείρισης, κ.λπ.)
  • Τον καθορισμό όλων των παραμέτρων μέσα από ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
  • Την αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών παραγγελιοληψίας.

  Επεκτείνονται τα όρια της επιχείρησης από τη:

  • Χρησιμοποίηση του e-shop ως πλατφόρμα διεπιχειρησιακών συναλλαγών (B2B) με δυνατότητες καθορισμού τιμολογιακών πολιτικών και διαχείρισης πελατών και προμηθευτών
  • Ανάπτυξη πολυγλωσσικού συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς οι πελάτες ενός e-shop βρίσκονται παντού
  • Δημιουργία δικτύου συνεργασιών προσφέροντας και λαμβάνοντας ανταποδοτικά οφέλη.

  Η διαχείριση του συνολικού περιεχομένου γίνεται μέσα από ένα πλήρες και ολοκληρωμένο περιβάλλον:

  • Προϊόντων, τα οποία καταχωρούνται με δομημένο τρόπο και με πλήρη χαρακτηριστικά ώστε να διευκολύνεται η παρουσίαση και αναζήτησή τους
  • Όλων των επιμέρους παραμέτρων που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται τα προϊόντα (τρόποι αποστολής και φορολόγησης, γεωγραφικές περιοχές, κ.λπ.)
  • Πελατών, εταιρικών λογαριασμών, παραγγελιών, ροής εργασιών, τιμολογιακών πολιτικών, προμηθευτών, ελέγχου διαθεσιμότητας, κ.λπ.
  • Σελίδων περιεχομένου, καθώς δεν υπάρχουν μόνο τα προϊόντα αλλά και πολλές ενημερωτικές σελίδες είτε γι’ αυτά είτε για την εταιρεία
  • Διαχείριση άρθρων, ώστε να παρουσιάζονται τα νέα του e-shop ή άλλο περιεχόμενο με ευέλικτο και δομημένο τρόπο.