Επικοινωνία

Home/Επικοινωνία

210.9273080 | 210.8087979

2109273083

Λ. Κηφισίας 204, 14562 Κηφισιά

eMail Message

 • Πληροφορίες
 • Για πληροφορίες και γενικά θέματα, επικοινωνία μέσω της διεύθυνσης:

  info@protean.gr

 • Πωλήσεις
 • Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς / πρότασης ή πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα, επικοινωνία μέσω της διεύθυνσης:

  sales@protean.gr

 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Για τεχνική υποστήριξη ή αναφορά προβλήματος λειτουργίας, επικοινωνία μέσω της διεύθυνσης:

  support@protean.gr

 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Για εκδήλωση ενδιαφέροντος εργασίας ή αποστολή βιογραφικού σημειώματος, επικοινωνία μέσω της διεύθυνσης:

  hr@protean.gr