Εταιρεία

eBusiness | eCommerce | eServices | eSociety

Home/Εταιρεία

Κλάδος

Η Protean Technologies δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και προσφέρει λύσεις για ψηφιακές υποδομές και επιχειρηματικότητα βάσει των νέων τεχνολογιών αιχμής.

Αντικείμενο

Κύριο αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη λογισμικού για εφαρμογές e-business και e-commerce. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες μελετών, marketing και υποστήριξης ώστε να καλύπτεται ολοκληρωμένο φάσμα αναγκών.

Στόχος

Η εταιρεία στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και προηγμένων υπηρεσίων προστιθέμενης αξίας για υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών για ηλεκτρονική επιχειρησιακή στρατηγική στα πλαίσια των σύγχρονων προκλήσεων.

Εμπειρία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000. Έχει σχεδιάσει και αναπτύξει εκατοντάδες εφαρμογές web και ειδικά πληροφοριακά συστήματα. Συμμετείχε σε ερευνητικά έργα και έχει εκπονήσει μελέτες σε διάφορους κλάδους και στο δημόσιο τομέα.

Τεχνογνωσία

Οι προτάσεις και λύσεις της εταιρείας βασίζονται στην υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού και στις αξιόπιστες υποδομές συστημάτων υλοποίησης και διαχείρισης, που έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμες.

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Παρέχονται για υλοποίηση ολοκληρωμένων εφαρμογών. Καλύπτονται όλες οι φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού καθώς και τεχνικές SEO και web marketing.

Λύσεις

Προσφέρονται για ηλεκτρονικό εμπόριο, συστήματα Β2Β, web portals & sites καθώς και σε όλα τα πεδία που σχετίζονται με τεχνολογίες για e-business και e-services.

Προϊόντα

Η ανάπτυξη των εφαρμογών βασίζεται στα προϊόντα της εταιρείας, που συνιστούν ολοκληρωμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείρισης περιεχομένου.

περισσότερα

Βραβεία